Steun ons, word donateur

Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten

Het doel van de Stichting is het consolideren van het kasteel; de ruïne en het omliggende landgoed. En daarbij het kasteel een functie geven in de gemeenschap van Asten  

De Stichting zet zich in voor:

 • Behoud van het kasteelcomplex en zijn omgeving als historische buitenplaats
 • stimuleren van de lokale identiteit 
 • vergroten van het historisch bewustzijn 

Dit doen zij door het kasteelcomplex en landgoed toegankelijk te maken  door middel van:

 • erfgoededucatie 
 • rondleidingen; voor scholen, groepen en zomeravonden 
 • open dagen, zoals kastelendag en monumentendag 
 • organiseren van exposities 
 • organiseren van muziek en toneeluitvoeringen 
 • lokatie open te stellen voor; foto/filmshoots, bruiloft en andere ceremonies 

Benieuwd naar het financieel jaarverslag en verantwoording 2023?

Inkomsten en donaties

De stichting is afhankelijk van inkomsten door eigen activiteiten, fondsen en donaties. Wij waarderen een donatie enorm en dit wordt volledig ingezet om de Kasteelruine en het landgoed te onderhouden. 

SBKA is een culturele ANBI, dit betekent dat u extra giftenaftrek bij uw belastingopgave. 

Fiscaalnummer: 8053.71.217

Het ontstaan van de stichting

Op 30 maart 1984 verkoopt de barones Van Hövell tot Westervlier de kasteelboerderij aan particulieren. De noordvleugel wordt verkocht aan de toenmalige pachter, de zuidvleugel aan een groep van vijf jonge gezinnen. Bij de verkoop van de zuidvleugel vindt ook de transactie plaats van de kasteelruïne met binnen- en buitengrachten en aangrenzend bos- en weiland. De nieuwe eigenaren verenigen zich in de Stichting Wederopbouw Kasteelerfgoed Asten, in 1997 omgedoopt tot de meer realistische naam Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten: SBKA.

Renovatie van de ruïne

In 2004 is het masterplan opgesteld. Een breed gedragen en evenwichtige toekomstvisie. Wat is ontstaan na een jaar van intensief overleg tussen kasteelbewoners, boeren en tuinders, bijgestaan door verschillende externe deskundigen en belangenorganisaties. 
SBKA

Consolidatie en Masterplan

Hoofdlijnen beleidsplan

 • De doelstelling van de Stichting is het behoud van het kasteelerfgoed.
 • Het klein onderhoud gebeurt door vrijwilligers.
 • Door het organiseren van activiteiten) ontvangt de SBKA inkomsten voor het klein onderhoud en creëert zij bekendheid en draagvlak in de omgeving.
 • Het groot onderhoud en de consolidatie van de Kasteelruïne, wordt deels gesubsidieerd en verder gefinancierd door bijdragen van donateurs en fondsen.
 • De SBKA heeft een BRIM-subsidie ontvangen voor de periode 2017 t/m 2022 van in totaal € 23.550.
  In 2017 zal in dat kader het schilderwerk (brug en ruïne) gerealiseerd worden en mogelijk het snoeiwerk van de klimopbegroeiing in de ruïne.
 • De komende jaren staan het herstel van het metsel- en voegwerk, van het pleisterwerk in de kelder en van de natuur- en kunststeen gepland.
 • De fondsenwerving is in 2017 van start gegaan.

Leden bestuur

 • Noor Hagelaar (voorzitter)
 • Martijn van der Klis  (secretaris)
 • Richard Loomans (penningmeester)

Beloningsbeleid: De SBKA draait volledig op vrijwilligers. Zij ontvangen geen vergoeding op uurbasis, wel een kleine attentie, denk aan ‘borrel’ bij werkoverleg.