Boeken te koop

Deze boeken zijn te bestellen via info@kasteelasten.nl

Geschiedenis van de heerlijkheid Asten

  • Boek: 21 x 26 cm
  • Auteurs: Toine Maas, Joep Stienen, Michiel Bartels, Leo Wevers, Bas Aarts, Wiro van Heugten, Marcel Portegies, Wim Joosen
  • Aantal bladzijden: 190
  • Prijs: € 17,50

Woord vooraf

Tussen 1987 en 1990 werd de kasteelruïne van Asten aan een bouwhistorisch onderzoek onderworpen. In dezelfde periode onderzochten archeologen het kasteelterrein en de daaromheen liggende grachten. Dit gecombineerde onderzoek leverde een schat aan gegevens op over de bouw- en bewoningsgeschiedenis van ’t Huys tot Asten’. Nadat enkele historici kennis hadden genomen van de onderzoeksresultaten ontstond het plan een bundel samen te stellen waarin de bouw, bloei en ondergang van het kasteel zou worden beschreven.

Geschiedenis van de heerlijkheid Asten

Het kasteel brandt!

  • Boekje: 15 x 20 cm
  • Over de teloorgang van de Heerlijkheid Asten
  • Auteur: Piet Snijders
  • Aantal bladzijden: 24
  • Prijs: € 4,95

Ten geleide

Dit boekje is gemaakt in het kader van het programma Death Valley De Peel. Daarmee herdenken Museum Klok & Peel en participanten in 2019/2020 het feit dat Asten, Peelland en Zuid-Nederland 75 jaar geleden werden bevrijd van de Duitse onderdrukking.
Deze studie rond de laatste dagen van het kasteel van Asten gold als basis voor een hoofdstuk in het boek Death Valley De Peel. Ze kwam mede tot stand dankzij Elly van Loon-van de Moosdijk (redactionele bijstand), Henk Berkers (fotocollectie) en opdrachtgever Jan van der Heijden (conservator van het Anna Ceelenhuis). Alle participanten hartelijk dank.
De auteur.
Het kasteel brandt!