Anna Ceelen Huis bij Kasteel Asten

Anna Ceelen Huis

Anna Ceelen is de Astense vrouw die in 1595 door de heer van Asten, Bernard van Merode, werd beschuldigd van hekserij. Zij overleed door marteling in de kelders van Kasteel Asten. Dit verschrikkelijke voorval is de inspiratiebron voor de oprichting van het Anna Ceelen Huis:   

  • Bezoekerscentrum voor Kasteel Asten
  • Documentatiecentrum voor de studie van de hekserij.
  • Ruimte voor bijeenkomsten, lezingen en workshop 

Het Anna Ceelen Huis wordt volledig gerund door de zogenaamde Anna Ceelen Kring: deskundige vrijwilligers onder leiding van een conservator. Naast exposities, rondleidingen, lezingen en andere informatie- en discussiebijeenkomsten, organiseert de Kring ieder jaar de zogenaamde Anna Ceelen Lezing waarbij een vooraanstaande vertegenwoordiger uit wetenschap, kunst en/of cultuur naar Asten komt om te spreken en te discussiëren over de betovering én onttovering, de zichtbare én onzichtbare wereld van toverij en hekserij in de breedste zin van het woord.

Opening van het Anna Ceelen Huis

Funties van het Anna Ceelen Huis

Documentatie centrum Hekserij

Als documentatiecentrum voor de studie van de hekserij, richt het Anna Ceelen Huis zich vooral op de heksenjacht en de heksenwaan. Niet als bovennatuurlijke maar als maatschappelijke verschijnselen in heden en verleden. De thematiek bestrijkt zowel de middeleeuwse vervolging en stigmatisering als de moderne toe-eigening en romantisering van de hekserij.

Bezoekerscemtrum Kasteel Asten

Het Anna Ceelen Huis is gehuisvest op de zolder van een nieuwe schuur aan de buitenzijde van het kasteel. De zolder biedt een bescheiden maar sfeervolle expositieruimte annex documentatiecentrum met speciale aandacht voor zowel de geschiedenis van Kasteel Asten als de hekserij als wereldwijd fenomeen. Onderdeel van de permanente expositie zijn onder meer tekeningen en prenten, historisch filmmateriaal, archeologische vondsten en een schitterende maquette. Het is in die zin het ideale startpunt voor een fascinerende rondleiding over het kasteel. Behalve gedurende open dagen en vaste zomeravonden, zijn alle rondleidingen op afspraak.

Vergaderlokatie

Het Anna Ceelenhuis biedt mogelijkheden voor bijeenkomsten tot 30 personen. 

Lezingen, workshops, vergadering. 

Archieven

Sinds de zomer van 2014 beschikt het Anna Ceelen Huis over gedigitaliseerde bestanden van het volledige Heerlijkheidsarchief en de daarop gebaseerde achtdelige anthologie “Geschiedenis van de heeren, de heerlijkheid en de dorpen van Asten en Ommel” door de Clemens E.A. baron van Hövell tot Westerflier (1878-1956). Voor raadpleging van deze bestanden, gelieve contact op te nemen met de conservator van het Anna Ceelen Huis.

Anna Ceelen Lezingen

Jaarlijks is er een Anna Ceelen-lezing.  In 2019: Hans de Waard

Op vrijdag 6 september plaatst onderzoeker dr. Hans de Waardt de dramatische Peellandse heksenjacht van 1595 in een breder kader.

De Waardt, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, is als geen ander in staat de dramatische Peellandse heksenjacht van 1595 te plaatsen in een breder kader en zicht te geven op omstandigheden en mechanismen die er hier en elders aan ten grondslag lagen.

De spreker gaat in de lezing in op de magische cultuur en het concept van duivelse betrokkenheid, en stelt zich daarbij de vraag hoe mensen elkaar zulke verschrikkelijke dingen kunnen aandoen als destijds gebeurde. Hij benadrukt in zijn lezing ook dat het magisch wereldbeeld tot op de dag van vandaag voortleeft, dat het geloof in bovennatuurlijke krachten niet alleen iets van het verleden is. Hij illustreert dit met voorbeelden uit de praktijk.

Contact

Kasteellaan 12

Conservator: Jan van der Heijden (j.heijden7@chello.nl)

Anna Ceelen Kring: Ria Berkvens, Hans van den Broek, Gerard Geboers, Jos Gommans, Rob Gruben, Giel van Hooff, Sandu Niessen, Johan Otten, Peter Slegers, Theo Knoops, Noor Hagelaar en Louk Dorrestein.