Archieven

Sinds de zomer van 2014 beschikt het Anna Ceelen Huis over gedigitaliseerde bestanden van het volledige Heerlijkheidsarchief en de daarop gebaseerde achtdelige anthologie “Geschiedenis van de heeren, de heerlijkheid en de dorpen van Asten en Ommel” door de Clemens E.A. baron van Hövell tot Westerflier (1878-1956). Voor raadpleging van deze bestanden, gelieve contact op te nemen met de conservator van het Anna Ceelen Huis.
  
Voor andere, nu al toegankelijke bestanden met relevantie voor de kasteelgeschiedenis, zie:
 
(1) de inventaris van het heerlijkheidsarchief van Asten 1337 – 1955: klik hier voor de pagina op BHIC.nl
 
(2) informatie verzameld over het het Kasteel  door Norbert Lammers: klik hier voor de pagina van de heemkundige kring de Vonder. 
 
Beneden: twee brieven van Bernard van Merode (ca 1600) aan zijn broer Floris (Bron: Gelders Archief Arnhem,Huizen Waardenburg en Neerijnen; Eerste Afdeling: Archief huis Clingelenborgh te Neerijnen: Familie Van Merode).