Informatie

De Stichting Behoud Kasteelerfgoed Asten is een culturele ANBI
 
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
 
Voor meer informatie over ANBI en belastingvoordelen, zie: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/algemeen_nut_beogende_instellingen/belastingregels_algemeen_nut_beogende_instellingen
 
Met ingang van 1 januari 2014 moeten ANBI’s voldoen aan een aantal nieuwe voorwaarden, die als doel hebben het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen. Het gaat daarbij vooral om openheid en transparantie. Via deze website en de jaarlijkse uitgave van het Kasteelnieuws, dat aan onze donateurs wordt gestuurd, geeft de SBKA inzicht in haar activiteiten.
 
Samenstelling bestuur 2013-2014: Roel ten Hoven (voorzittter), Marianne Gommans (secretaris/penningmeester)
 
Zie verder in het fotoboek SBKA ANBI:
·         Uittreksel KvK
·         Doelstelling, beleidsplan en beloningsbeleid SBKA (SBKA werkt alleen met vrijwilligers) -> statuten
·         Jaaroverzicht -> Kasteelnieuws 2014
·         Financieel jaaroverzicht -> Kasteelnieuws 2014